ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการบริการ

 • 1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำคูปองมาแสดงเท่านั้น
 • 2. ในกรณีที่ไม่นำคูปองมาแสดง ท่านต้อง ชำระค่ามัดจำ ตามราคาชุดตรวจ
 • 3. คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • 4. คูปองนี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 • 5. สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
 • 6. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสุขภาพและตรวจทางรังสี
 • 7. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
 • 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อรับบริการได้ที่ โทร. 02-310-3731 Contact Center โทร. 1719
 • 9. สามารถรับบริการได้ที่ ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ ชั้น 1 อาคาร D รพ.กรุงเทพ ทุกวัน เวลา 07.00 - 17.00 น.
 • วันหมดอายุตูปอง
 • เริ่มใช้ได้ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ท่านทำรายการซื้อชุดตรวจ
 • หากคูปองหมดอายุ รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ และคูปองไม่สามารถขยายระยะเวลาในการใช้บริการหรือคืนเป็นเงินได้

Preparation for Checkup