ดูรายละเอียด

ชุดตรวจประกอบไปด้วย

 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 3. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
 4. ตรวจตัวบ่งชี้การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HbsAg (Hbs Antigen) // HBs Antibody (Anti-HBs) // HBc Antibody (Anti-HBc)
 5. ตรวจตัวบ่งชี้การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
 6. ตรวจปัสสาวะ
 7. ตรวจอุจจาระ
 8. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 9. ค่าแพทย์
 10. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
 11. ค่าบริการเฉพาะทางพยาบาล

เงื่อนไขการรับบริการ

1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำคูปองมาแสดงเท่านั้น

2. ในกรณีที่ไม่นำคูปองมาแสดง ท่านต้อง ชำระค่ามัดจำ ตามราคาชุดตรวจ

3. คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. คูปองนี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

5. สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น

6. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสุขภาพและตรวจทางรังสี

7. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง

8. กรุณานัดหมายล่วงหน้า และงดอาหารก่อนเข้ารับบริการ 8-10 ชั่วโมง (จิบน้ำเปล่าได้)

9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อรับบริการได้ที่ Contact Center โทร. 1719

10. สามารถรับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่ม ชั้น 3 อาคาร I รพ.วัฒโนสถ ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.

วันหมดอายุคปอง

1. เริ่มใช้ได้ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ท่านทำรายการซื้อชุดตรวจ

2. หากคูปองหมดอายุ รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ และคูปองไม่สามารถขยายระยะเวลาในการใช้บริการหรือคืนเป็นเงินได้

Preparation for Checkup

 • 1 ชุดตรวจสุขภาพ สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
 • 2 ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
 • 3 กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน
 • โทรทำนัดตรวจสุขภาพได้ที่ Contact Center  รพ. กรุงเทพ โทร. 1719
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2310 3000  หรือโทร. 1719  อีเมล: info@bangkokhospital.com