ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการรับบริการ

 • 1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำคูปองมาแสดงเท่านั้น
 • 2. ในกรณีที่ไม่นำคูปองมาแสดง ท่านต้อง ชำระค่ามัดจำ ตามราคาชุดตรวจ
 • 3. คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • 4. คูปองนี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • 5. สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
 • 6. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสุขภาพและตรวจทางรังสี
 • 7. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
 • 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ นัดหมายเพื่อรับบริการ กุมารเวชเด็กกรุงเทพ ชั้น 4 อาคาร C รพ.กรุงเทพ โทร 02 755-1006, 02 310-3006
  - จันทร์- ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น รับบริการตรวจฟันที่ศุนย์กุมารเวชเด็กกรุงเทพ
  - เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น รับบริการตรวจฟันที่ศูนย์ทันตกรรม
 •  
 • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์​เฉพาะคนไทยเท่านั้น

วันหมดอายุคูปอง

 • คูปองมีอายุ 180 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ
 • หากคูปองหมดอายุ รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ และคูปองไม่สามารถขยายระยะเวลาในการใช้บริการหรือคืนเป็นเงินได้

Preparation for Checkup

 • 1 ชุดตรวจสุขภาพ สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
 • 2 กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน
 • โทรทำนัดตรวจสุขภาพได้ที่ Contact Center  รพ. กรุงเทพ โทร. 1719
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2310 3000  หรือโทร. 1719  อีเมล: info@bangkokhospital.com